بخريد و بخوانيد ...

سایه‌ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشت (مجموعه "قصه‌ای که دوستش دارم")

سایه‌ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشت (مجموعه "قصه‌ای که دوستش دارم")

نویسنده: سوسن طاقدیس 
ناشر: پیدایش
سال نشر: 1397 (چاپ 2)
قیمت: 8000 تومان
تعداد صفحات: 24 صفحه
شابك: 978-964-349-997-6
تعداد كسانی كه تاكنون كتاب را دریافت كرده‌اند: 1 نفر
امتیاز كتاب:  (تاكنون امتیازی به این كتاب داده نشده)

امتیاز شما به این كتاب: شما هنوز به این كتاب امتیاز نداده‌اید

درباره كتاب:

شب بود و ماه می‌تابید. نسیم، ابری را جلوی ماه برد و آن دو با هم مشغول چاق‌سلامتی و احوال‌پرسی شدند. اما سایه ابر بر روی زمین افتاده بود و داشت اینور و آنور را نگاه می‌کرد و صاحب خودش را پیدا نمی‌کرد. او می‌دید که هر سایه‌ای روی زمین صاحبی دارد، اما موفق نمی‌شد صاحب خودش را پیدا کند. اولش کمی گریه کرد. اما بعد اشکهایش را پاک کرد و راه افتاد تا برای خودش فکری کند …
(مخاطب کتاب گروه سنی "الف" و "ب" در نظر گرفته شده است)

تاكنون كسی درباره این كتاب نظری ثبت نكرده است!