قفسه كتاب‌های شعر

طفلی به نام شادی
طفلی به نام شادی
نوشته: محمدرضا شفیعی کدکنی
قیمت: 770000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
نوشته: خسرو گلسرخی (به کوشش کاوه گوهرین)

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
یورکنامه‌ی نو
یورکنامه‌ی نو
نوشته: میرجلال‌الدین کزازی
قیمت: 180000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
اکنون
اکنون
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 390000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
چگونه شعر بخوانیم
چگونه شعر بخوانیم
نوشته: تری ایگلتون

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
نوشته: چارلز بوکوفسکی

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
خاشخاشی با الف
خاشخاشی با الف
نوشته: پری‌ناز فهیمی
قیمت: 170000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
نوشته: حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای (انتخاب و توضیحات)
قیمت: 1500000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
ضد
ضد
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 490000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
نوشته: حبیب‌الله بخشوده

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام