قفسه كتاب‌های نوشتن

طریقت نویسنده: زندگی، مهارت، هنر
طریقت نویسنده: زندگی، مهارت، هنر
نوشته: جویس کارول اوتس
قیمت: 390000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
نقش‌هایی به یاد: گذری بر ادبیات خاطره‌نویسی
نقش‌هایی به یاد: گذری بر ادبیات خاطره‌نویسی
نوشته: احمد اخوت (تالیف و ترجمه)
قیمت: 500000 ریال
3 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
هر برند یک قصه است
هر برند یک قصه است
نوشته: دانلد میلر
قیمت: 380000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
خبر (راهنمای کاربران)
خبر (راهنمای کاربران)
نوشته: آلن دوباتن (دو باتن)
قیمت: 280000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
چگونه یک آگهی تبلیغاتی خوب بنویسیم؟
چگونه یک آگهی تبلیغاتی خوب بنویسیم؟
نوشته: ویکتور ا. شواب
قیمت: 300000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
نوشتن مانند بزرگان (جلد اول)
نوشتن مانند بزرگان (جلد اول)
نوشته: ویلیام کین

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
نویسنده شدن
نویسنده شدن
نوشته: دروتیا برند

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
داستان‌نویسی برای کودکان For Dummies
داستان‌نویسی برای کودکان For Dummies
نوشته: لیسا روجانی بوچیری، پیتر اکونومی
قیمت: 370000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
از نوشتن
از نوشتن
نوشته: فرشته مولوی

2 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
داستان‌نویسی For Dummies
داستان‌نویسی For Dummies
نوشته: رندی اینگرمنسن، پیتر اکونومی
قیمت: 600000 ریال
4 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
اعترافات یک رمان‌نویس جوان
اعترافات یک رمان‌نویس جوان
نوشته: اومبرتو اکو
قیمت: 110000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید